รับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 ในเขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 ในเขตตรวจราการที่ 4 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมี นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานตรวจราชการ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 และคณะร่วมตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 8/6 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
โทรศัพท์/โทรสาร 034-3564001-05 / ,  034-3564006-07