ศึกษาธิการภาค ๔ ติดตามการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.พิธาน  พื้นทอง ศึกษาธิการภาค ๔ พร้อมด้วยคณะ เดินทางติดตามการดำเนินงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้เดินตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รายงานผลการดำเนินงาน

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 8/6 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
โทรศัพท์/โทรสาร 034-3564001-05 / ,  034-3564006-07